OBRES AMB GARANTIA. ACTIVITAT AL QUART TRIMESTRE DE 2017.

OBRES AMB GARANTIA. ACTIVITAT AL QUART TRIMESTRE DE 2017.

 

Entre octubre i desembre de 2017 s’han rebut 129 sol·licituds de pressupost, al voltant d’un 3% més respecte del mateix trimestre del 2016. Les sol·licituds d’inspecció tècnica d’edificis creix més d’un 19% respecte del desembre de 2016.

Els certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència baixen gairebé entre un 35 % i un 25 % respectivament, respecte del trimestre anterior i representen ja sols un 18 % del total de les peticions.

Les consultes realitzades sobre activitats a l’últim trimestre sumen 4, i actualment representen al voltant del 5% del total. Les taxacions baixen un 50%, i es queda al nivell de les activitats.

Les peticions d’informes pericials pugen un 75 % respecte desembre  de 2016 i les reformes parcials d’habitatge, baixen fins a 6 .

Dos de cada 5 peticions es sol·liciten al Tarragonès i aproximadament un 30% al Baix Camp. Priorat i Conca de Barberà concentren entre el 5 i el 6 % del total.

En relació als tècnics, a l’OAG actualment hi han 105 tècnics que reben les ofertes diàries de feina. Dels 387 pressupostos que s’han sol·licitat, s’han enviat 320, i s’han concretant al voltant d’un 90%.

Encara molts tècnics no finalitzen el procés de la plataforma, essent una dada que perjudica la qualitat del servei.

En aquest sentit, cal recordar que els tres tècnics als quals el programa assigni el treball, hauran d'indicar al web, dins l'apartat PEM, la proposta d'honoraris, i s'haurà d'adjuntar un PDF descriptiu en detall d'aquesta proposta d'honoraris.

Tanmateix recordar la necessitat d’informar de l’assignació de la feina, si aquesta es produeix, afegint el número de visat/registre associat, ja que s’iniciarà en breu el control de qualitat del servei, per tal de valorar amb el client la plataforma i el serveis que a través d’ella ha obtingut.

Tipus de treball

2n trimestre 2016

3r trimestre 2016

4t trimestre 2016

1r trimestre 2017

2n trimestre 2017

3r trimestre 2017

4t trimestre 2017

Cèdula d'habitabilitat

22

32

22

36

44

24

14

Cert. Eficiència Energètica

16

16

15

21

32

17

11

Comunitat de propietaris

1

0

1

3

4

5

1

Documentació tècnica

0

0

0

0

0

0

0

Informe pericial

7

10

4

5

7

6

7

Inspecció Tècnica d'Edificis

2

5

67

10

12

28

80

Obra Nova Casa

1

1

3

1

5

3

2

Obra Nova Magatzem

0

1

0

0

0

0

1

Obra Nova Garatge

0

0

0

0

0

0

0

Locals comercials i oficines

4

4

6

5

5

5

4

Reforma Bany

1

0

0

0

0

0

0

Reforma Cuina

3

2

0

1

2

1

0

Reforma Habitatge

10

2

0

5

8

10

6

Taxacions

10

9

6

14

6

4

3

Piscina

1

0

0

1

0

0

0

Enderrocs

0

0

0

0

1

1

0

Coordinador de seguretat

0

0

0

0

0

0

0

Urbanització

1

1

0

0

1

0

0

Legalització

0

0

1

0

0

0

0

Total

78

82

125

102

127

104

129

 

 

Comarques

2n trimestre 2016

3r trimestre 2016

4t trimestre 2016

1r trimestre 2017

2n trimestre 2017

3r trimestre 2017

4t trimestre 2017

Alt Camp

3

2

3

6

4

1

16

Baix Camp

15

19

28

27

31

28

36

Baix Ebre

0

1

2

1

2

2

3

Baix Penedès

10

9

12

12

13

9

4

Conca de Barberà

3

4

1

2

2

5

7

Montsià

4

0

0

1

1

1

0

Priorat

1

0

0

1

1

1

8

Ribera d'Ebre

3

0

0

2

3

2

2

Tarragonès

41

47

77

49

67

49

53

Terra Alta

1

0

2

0

1

0

0

Altres Comarques

1

3

0

1

2

6

0

Total

78

82

125

102

127

104

129