Editor de continguts Editor de continguts

Infrisa

Oferta privada > Infrisa Aparejador/a para supervisar in situ la construcción de nave industrial, en la Conca de Barberà Empresa: Infrisa ...

Empresa constructura del Baix Camp

Oferta privada > Empresa constructura del Baix Camp Arquitecta técnica Empresa: Empresa constructura del Baix Camp Sol·licita: Arquitecte...

Àrea Tècnica - Dades del sector

  Dades del Sector Àrea col·legial (Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès, Ribera d'Ebre,...

Serveis Tècnics

  Serveis Tècnics El COAATT ofereix a les seves instal·lacions altres serveis de suport...

Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones

Oferta privada > Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones Experiència demostrable en realització de taxacions segons Ordre ECO Empresa: Aguirre Newman...

Gesvalt S.A.

Oferta privada > Gesvalt S.A. TASADOR EXTERNO PROVINCIA TARRAGONA, ZONA TORTOSA Empresa: GESVALT, S.A. Sol·licita: Arquitecte tècnic ...

Assessoria de Treball - Pèrits Judicials

  Pèrits i Taxadors El COAATT proporciona a les Administraccions Públiques i...

Suport tècnic - Lloguer d'Equipaments

  Lloguer d'Equipaments El COAATT disposa de diferents aparells topogràfics i de mesura...

Àrea Tècnica - El Departament

  El Departament El principal objectiu del Gabinet Tècnic del COAATT és assistir i...

Visats - Tràmits - Altres treballs

  Altres Treballs Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis...

Visats - Tràmits - Treballs de gestió

  Treballs de Gestió Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis...