Actualitat

Vés enrere

Entrevista a Adolf Quetcuti · President COAATT

Foto del Sr. Adolf Quetcuti, president del COAATT

El passat diumenge, 20 de maig de 2018, el Diari de Tarragona va publicar una entrevista feta al president del COAATT, Adolf Quetcuti, per tal de fer una valoració del que representa el nostre Col·legi vers la societat, potenciar la coneixença i el prestigi de la professió d’arquitecte tècnic, què fem i com treballem, i sobre la importància que té passar la Inspecció Tècnica dels Edificis per garantir la “salut” dels nostres habitatges. 

Quetcuti és un ferm defensor de la utilitat dels serveis que ofereixen els col·legis professionals. Té clara la importància del nostre ofici i defensa la seva utilitat professional amb el convenciment que els arquitectes tècnics són figura imprescindible a la societat actual. Consolidar el nostre sector i donar a la professió d’arquitecte tècnic la solidesa social que necessita sempre ha sigut un dels seus reptes.

Llegeix l’entrevista sencera al següent enllaç (Font: Diari de Tarragona)